Verwarmingskabels voor industrie

Home  >>  Verwarmingskabels  >>  Verwarmingskabels voor industrie

Verwarmingskabels voor industrie


 

De verwarmingskabels voor de industrie moeten aan bepaalde bijzondere vereisten voldoen:

Bestand tegen corrosieve omgevingen.
Gekeurd ATEX explosievrij.
Eventueel goedgekeurd voor installatie in kerncentrales.
Bestand tegen hoge temperaturen.
Mogelijkheid van aansluiting met industrieel materiaal.

Wij stellen 3 types verwarmingskabel voor de industrie voor :

De zelfregelende kabels

De zelfregelende verwarmingskabels vermeerderen hun vermogen wanneer de contacttemperatuur vermindert en verminderen hun vermogen wanneer de contacttemperatuur verhoogt.

Verwarmingskabels voor industrie

 

Thermon fabriceert een assortiment zelf regelende kabels om aan de eisen van iedere specifieke toepassing te kunnen voldoen.
Bij uitstek geschikt voor pijpen en tanks in metaal of in kunststof, maken de Thermon zelf regelende verwarmingskabels gemakkelijke ontwerpen en installaties mogelijk voor toepassingen zoals vorstbescherming, behouden van de temperatuur en fundatie verwarming

Zelf regelende verwarmingskabels

BSX voor vorstbescherming of op temperatuur houden tot 65°C
RSX voor vorstbescherming of op temperatuur houden tot 65°C
RSX voor fundatie verwarming
KSX voor vorstbescherming of op temperatuur houden tot 121°C
KSR voor sneeuw en ijs te smelten
HTSX voor vorstbescherming of op temperatuur houden tot 121°C
VSX voor vorstbescherming of op temperatuur houden tot 149°C


De kabels met constant vermogen

De verwarmingskabels met constant vermogen hebben de eigenschap hetzelfde vermogen ( watt/meter ) te ontwikkelen wat ook de contacttemperatuur en de lengte van de verwarmingskring zijn.

Verwarmingskabels voor industrie

 

Deze kabel is samengesteld uit 2 naast elkaar liggende geleiders van elkaar geïsoleerd. Een verwarmingsweerstand is vervolgens rond de 2 geleiders gewikkeld om verwarmingszones te vormen die onafhankelijk van elkaar zijn (verwarmingsmoduul)

Wij stellen verwarmingskabels voor met constant vermogen met verschillende mantel soorten in functie van de temperatuur en van de toepassing: PFA – FEP – SILICONE – GLASVEZEL

Deze kabels hebben talrijke voordelen:

– ATEX goedkeuring (volgens het type).
– Eenvoudige bepaling, fabricatie, installatie.
– Geschikt voor staal en kunststof leidingen.
– Het is mogelijk de kabellengte aan te passen aan de lengte van de leiding.
– De kabel is flexibel in alle richtingen.
– De constante warmte afgifte van de kabel laat toe nauwkeurig de temperatuur van de
–verwarmingsdraad, van de mantel, van de leiding of van het te tracen toestel te bepalen.Verder verzekert
– deze kabel een homogene temperatuur over de ganse lengte van de leiding.
– De temperatuur gecontroleerd door een thermostaat is van betekenis voor de ganse leiding.
– Het is eveneens mogelijk nauwkeurig de nodige tijd te berekenen voor het stijgen in temperatuur.
– Geen enkele variatie van de weerstand van de verwarmingsdraad met de temperatuur; het kalibreren van de controle toestellen kan op nauwkeurige wijze gedaan worden.


De kabels met minerale isolatie

Deze soort kabel is noodzakelijk voor het opwarmen of het behouden van heel hoge temperaturen.

Beschrijving van de kabel:

De verwarmingskabels met minerale isolatie bestaan uit een weerstandskern omringd door samengeperst magnesium oxide in een metalen mantel.
Deze structuur biedt volgende voordelen: :
– Een thermische geleidbaarheid (3,5 W/m/°C) dat een uitstekende warmte overdracht toelaat.
– Perfecte waterdichtheid dankzij een continue mantel in metaal die toelaat :
– . De onderdompeling in producten compatibel met de mantel.
– . Installatie in ruimten onder vacuüm of onder heel hoge druk.
– . De kabel door wanden te trekken, gewoonlijk een delicaat werk.
– Een goede weerstand aan mechanische en thermische spanningen.

isolatie minerale

De keuze van de verschillende onderdelen van de kabel hangt af van de kennis van de werkelijke bedrijfstemperatuur gebonden aan:
– de warmte emissie van de geleidende kern;
– de warmte overdrachtscoëfficiënt van de isolatie;
– de globale externe warmte overdrachtcoëfficiënt;
– de omgevingstemperatuur.

De ELTRACE verwarmingkabels type ELK-MI zijn elementen met minerale isolatie die het grootste deel van de verwarmingsproblemen met een hoge temperatuur tot 600°C en voor een spanning tot 500 V kunnen oplossen. Deze elementen worden in de fabriek afgewerkt.

Toepassingen:

– Opwarming van leidingen en toestellen.
– Behouden van de temperatuur van containers.
– Verwarming van kuipen en laadtrechters
– Opwarming van antennes

De keuze van een verwarmingskabel met minerale isolatie wordt bepaald door de beschikbare weerstanden (Ohm/m), de lengte van de kabel, de spanning, de temperatuur en het gevraagde vermogen van de processing.

– Type: ELK-MI-F (in koper nikkel ): te gebruiken voor temperaturen tot 400°C. Geschikt voor hoge warmte
– afgifte tot 100 W/m. Goedgekeurd voor explosie gevaarlijke zones.
– Type: ELK-MI-SS (RVS) : voor temperaturen tot 600°C en een warmte afgifte tot 250W/m.
– Goedgekeurd voor explosie gevaarlijke zones.
– Type: ELK-MI-INC (Inconel) : voor temperaturen tot 800°C en een warmte afgifte tot 250W/m.
– Goedgekeurd voor explosie gevaarlijke zones.

Beschrijving van een verwarmingselement met minerale isolatie.

Een verwarmingelement met minerale isolatie is een geheel bestaande uit:
– Een warme geleider met minerale isolatie waarvan de eigenschappen bepaald zijn door de bedrijfsvoorwaarden.
– Twee ‘’koude uitgangen” : geleiders met minerale isolatie met een grotere doorsnede en een kleinere resistiviteit.
– Deze “ koude uitgangen” zijn uitgerust met juncties ontworpen om waterdicht te zijn en gemakkelijk aan het voedingsnet aan te sluiten .

De verbinding tussen de geleider en de “ koude uitgangen “ is verzekerd met behulp van gebraseerde of gelaste juncties..De warme geleiders alleen eisen een bijzondere studie , de koude uitgangen zijn meestal genormaliseerd.